Tehnični pregledi traktorjev na terenu

Obveščamo vas, da bomo preglede izvajali:

</tr

Lokacija
Datum
Ura
STARA FUŽINA PGD Stara Fužina petek,
1. september
8:00 – 12:00
13:00 – 18:00
STARA FUŽINA PGD Stara Fužina sobota,
2. september
8:00 – 10:00
KOPRIVNIK Pr’ Senekar sobota,
2. september
12:00 – 17:00
LJUBNO PGD Ljubno sobota,
9. september
8:00 – 12:00
PODNART Kulturni dom ponedeljek,
11. september
13:00 – 17:00
BOHINJSKA BISTRICA Parkirišče pred osnovno šolo sobota,
16. september
8:00 – 12:00

Na terenu poleg tehničnega pregleda lahko opravite tudi zavarovanje in registracijo. Dodatne informacije na tel: 04 58 33 391.

Glede na nova pojasnila, se tehnični pregled na terenu lahko izvede tudi za traktorje, katerih v potrdilu o skladnosti navedena hitrost po specifikaciji prodajalca presega 40 km/h do 3km/h.

Vabljeni!