Tehnični pregledi traktorjev na terenu

Obveščamo vas, da bomo preglede izvajali:

Lokacija
Datum
Ura
STARA FUŽINA PGD Stara Fužina petek,
2. september
8:00 – 12:00
13:00 – 18:00
STARA FUŽINA parkirišče pred osnovno šolo sobota,
3. september
8:00 – 10:00
KOPRIVNIK Pr’Senekar oz. Pod Stogom sobota,
3. september
12:00 – 17:00
LJUBNO PGD Ljubno sobota,
10. september
8:00 – 12:00
PODNART Kulturni dom Podnart sobota,
10. september
13:00 – 17:00
BOHINJSKA BISTRICA parkirišče pred osnovno šolo sobota,
17. september
8:00 – 12:00
BLED  Kmetijsko gozdarska zadruga petek,
7. oktober
14:00 – 17:00
BLED  Kmetijsko gozdarska zadruga petek, 4. november 14:00 – 15:30

Na terenu poleg tehničnega pregleda lahko opravite tudi zavarovanje in registracijo. Dodatne informacije na tel: 04 58 33 391.

Glede na nova pojasnila, se tehnični pregled na terenu lahko izvede tudi za traktorje, katerih v potrdilu o skladnosti navedena hitrost po specifikaciji prodajalca presega 40 km/h do 3km/h.

Vabljeni!