Tehnični pregledi traktorjev na terenu

Obveščamo vas, da bomo preglede izvajali:

Lokacija
Datum
Ura
BLED  Kmetijsko gozdarska zadruga petek,
14. oktober
14:00 – 17:00
BLED  Kmetijsko gozdarska zadruga petek, 4. november 14:00 – 15:30

Na terenu poleg tehničnega pregleda lahko opravite tudi zavarovanje in registracijo. Dodatne informacije na tel: 04 58 33 391.Glede na nova pojasnila, se tehnični pregled na terenu lahko izvede tudi za traktorje, katerih v potrdilu o skladnosti navedena hitrost po specifikaciji prodajalca presega 40 km/h do 3km/h.

Vabljeni!