Tehnični pregledi traktorjev na terenu

Obveščamo vas, da bomo preglede izvajali:

Lokacija
Datum
Ura
STARA FUŽINA PDG Stara Fužina petek, 3. september 8:00 – 12:00
13:00 – 18:00
STARA FUŽINA PDG Stara Fužina sobota, 4. september 8:00 – 10:00
KOPRIVNIK pr’ Senekar / pod Stogom sobota, 4. september 12:00 – 17:00
LJUBNO PGD Ljubno sobota, 11. september 8:00 – 12:00
PODNART Kulturni dom Podnart sobota, 11. september 13:00 – 17:00
BOHINJSKA BISTRICA Osnovna šola sobota, 18. september 8:00 – 13:00

Na terenu poleg tehničnega pregleda lahko opravite tudi zavarovanje in registracijo. Dodatne informacije na tel: 04 58 33 391.

Glede na nova pojasnila, se tehnični pregled na terenu lahko izvede tudi za traktorje, katerih v potrdilu o skladnosti navedena hitrost po specifikaciji prodajalca presega 40 km/h do 3km/h.

Vabljeni!